Velkommen til Team Nedig

ANSATTE

Siste oppdatering

Nedig er nå medlem av Fair Play Agder

Like før jul signerte daglig leder Bjørn Jensen, sammen med ledergruppen, Etikkplakaten til Fair Play Agder. Fair Play Agder skal bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder. Målet er å jobbe med arbeidsgivere og arbeidstakere på tvers av ulike bransjer. Prosjektet består foreløpig av en styringsgruppe av LO/Fellesforbundet, EBA-Agder, Nelfo, Håndverkerforeningen i Kristiansand, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Næringsforeningen i Arendal, Arendal kommune og Kristiansand kommune. Målet er å etablere Fair Play Agder som en egen forening med en prosjektlederstilling. Fra venstre: Lidia Haile Abraham, Tina-Marie Kamnes, Torstein Nygård, Joachim Jacobsen, Andreas Lundvall, Bjørn Jensen i Nedig og Leif Vagle, leder i Fair Play Agder.

Les mer »

Nedig er ISO-sertifisert

Vi er ISO-sertifisert innen kvalitet, arbeidsmiljø og miljø. ISO-sertifisering innebærer at alle våre avdelinger må imøtekomme strenge krav til forsvarlig og effektiv drift. Dette kommer oss, våre kunder og oppdragsgivere til gode. Nedig er etter omfattende ISO-revisjon våren 2022, blitt ISO-sertifisert både på kvalitet (ISO 9001:2015), miljø (ISO 14001:2015) og arbeidsmiljø (ISO 45001:2018). ISO står for den Internasjonale Standardisering-Organisasjonen (Engelsk: International Standardization Organization) og er en verdensomfattende sammenslutning av nasjonale standardiseringsorganer, som utarbeider og publiserer internasjonale standarder. ISO-sertifisering er et bevis på at vi som bedrift oppfyller standardenes krav, og dokumenterer at Nedig driver med kontinuerlig forbedringsarbeid. Styringssystemene reduserer variasjon, og sikrer den beste kvaliteten og systematikken gjennom heile bedriften. Det viktigste prinsippet for kvalitetsstyring er kundefokus. ISO 9001-standarden handler om løpende forbedring og kundetilfredshet, og gir trygghet til både oss og kundene våre. En sertifisering etter denne standarden gjør det enklere å identifisere feil før de oppstår og hindre at de gjentar seg. Miljøledelse brukes for å regulere virksomhetens innvirkning på det ytre miljøet. ISO 14001 innebærer at vi formulerer en miljøpolitikk og miljømål. Vi må også forstå og proaktivt indentifisere miljøaspektene til våre aktiviteter, produkter og tjenester, og den tilknyttede miljøpåvirkninga. ISO 45001 ledelsessystemer for arbeidsmiljø, er verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Hensikten med sertifisering etter denne standarden er å øke sikkerheten og redusere yrkesrelaterte sykdommer, og at vi i Nedig kan forbedre og trygge vårt arbeidsmiljø. Vi har denne våren gått gjennom en stor omorganisering av våre prosedyrer, rutiner, policyer, strategier og mål for å arbeide

Les mer »
DSC01947 (1)

Nyttig informasjon for deg som er ansatt i Nedig

Dokumenter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Generell informasjon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.