PROFFENES ELEKTRIKER - ENERGI

Energikartlegging og -rådgiving

Lurer du på hvordan du kan få ned strømregninga? Dette kan våre energirådgivere hjelpe deg med ved å gjennomføre en energikartlegging av bygget ditt.

Formålet med energikartlegging og energirådgiving er å skaffe mest mulig data om bedriftens energibruk, og basert på dette finne gode tiltak for energieffektivisering og gi underlag for å beregne lønnsomheten i tiltakene. Vi har høy kompetanse på tekniske installasjoner i bygg og ser raskt hva som ikke fungerer optimalt av eksisterende løsninger, og hvilke tiltak som kan eller bør iverksettes for å spare strøm. Vi ser at investeringer i det elektriske anlegget i bygget kan gi høye besparelser for bedriftene. Etter kartlegginga av bygget vil du motta rapport samt rådgiving om hvor og hvor mye du kan spare og kalkulerte investeringer.

Som elektroinstallatør har vi også fageksperter som utfører tiltakene etter dine ønsker. Vi er din elektriker og vi følger deg heile veien til du oppnår dine mål.

Det finnes et utvalg av støtteordninger man kan få når man energieffektiviserer bygg. Men det kan være tidkrevende og vanskelig å holde seg oppdatert på hva som finnes og å gjennomføre søknadsprosessene. Vi holder oss oppdatert for deg, og bistår deg gjerne gjennom heile prosessen.

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Håkon Juul Søvik, Nedig

Håkon Juul Søvik

Prosjektingeniør Solceller
Telefon: 90 61 22 29
E-post: hakon.juul.sovik@nedig.com
Benjamin Aanonsen, Nedig

Benjamin Aanonsen

Elektriker
Telefon: 99 20 60 65
E-post: ba@nedig.com