Vi tar menneskerettighetene og anstendig arbeidsforhold på alvor

BÆREKRAFT

Åpenhetsloven

I forbindelse med Åpenhetsloven forplikter vi oss til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede, samt gi interessenter informasjon om tiltak og funn. Vi tar menneskerettighetene og anstendig arbeidsforhold på alvor og arbeider aktivt med å implementere gode systemer for overvåking og oppfølging av alle våre leverandører, og heile leverandørkjeden. Vi har etiske retningslinjer som beskriver hvordan vi forplikter oss og leverandørene våre til å ivareta menneskerettigheter, forretningsetikk og anstendige arbeidsforhold.

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Loven tredde i kraft 1. juli 2022 med frist for den første rapporteringa ett år seinere.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Nedig AS vil utarbeide en årlig redegjørelse for vårt arbeid som vil publiseres her på våre nettsider innen 30. juni, ellers ved vesentlige endringer i risikovurderingene. Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i våre nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak vi har iverksatt.

Som medlem av El-Proffen bruker vi hovedsakelig deres innkjøpsavtaler, og vil derfor støtte oss på El-Proffens egen aktsomhetsvurdering der det er relevant.

Informasjonskrav

Alle som ønsker mer informasjon kan ta kontakt med oss som er omfatta av åpenhetsloven, og be om informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi plikter til å svare på slike informasjonskrav skriftlig, innen rimelig tid og seinest innen tre uker.

Ønskes ytterligere informasjon er du velkommen til å ta kontakt med oss på epost: etikk@nedig.com.