Nedig har i dag 55 ansatte som utfører oppdrag ove hele Agder. I Nedig er vi overbevist om at det grønne skiftet og den økte digitaliseringen, vil påvirke våre markeder i betydelig grad. Vi har besluttet å ta en aktiv rolle i denn omstillingen....

Mange lader fortsatt sin elbil via vanlig stikkontakt selv om dette frarådes. Ifølge gjeldene regler er vanlig stikkontakt beregnet som en nødløsningen og skal ikke brukes over lengre tid....