Med systematisk arbeid så kan alle uønskede hendelser forebygges

BÆREKRAFT

HMS

I Nedig tror vi at alle ulykker kan unngås, og vårt mål er null personskader og null arbeidsrelatert sykefravær. All virksomhet innebærer risiko, men ved systematisk arbeid så kan alle uønskede hendelser forebygges. Vi sørger for at alle har nødvendig kompetanse og det rette utstyret, til å utføre sine arbeidsoppgaver.

En nøkkelforutsetning for å lykkes er at hver enkelt viser omsorg for andre og tar personlig ansvar for egen og andres helse og sikkerhet. Derfor griper vi inn dersom vi observerer farlige forhold, uakseptabel adferd og brudd på sikkerhetsbestemmelser.

Dersom vi ikke tror at vi kan gjennomføre et oppdrag i henhold til våre HMS-krav, så gjør vi det ikke.