Vi har satt oss spesifikke mål for å bidra til reduserte utslipp, et bedre miljø og større grad av bærekraft

BÆREKRAFT

Våre prioriterte bærekraftsmål

Vi har satt oss spesifikke mål for å bidra til reduserte utslipp, et bedre miljø og større grad av bærekraft. Det er viktig for oss å forankre dette i hele organisasjonen både hos styret, ledelsen og ansatte, samt hos leverandører og samarbeidspartnere. Det skal være en rød tråd i alt vi gjør og i de beslutningene vi tar. I 2019 valgte vi ut 5 av FNs bærekraftsmål hvor vi kan gjøre en forskjell.

God utdanning

Nedig skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.  Det følges opp med medarbeidersamtaler og kompetanseutviklingssamtaler. Vi skal ha fokus på å bygge den ansattes CV.

Vi er godkjent lærebedrift i både elektro og telekomfaget. Vi tar inn lærlinger rett fra videregående, men også de som ønsker et karriereskifte og starter hos oss som voksenlærlinger.

Vi holder oversikt over all kompetansen til våre medarbeidere og planlegger hvilke kurs og utdanning de trenger for å utføre jobbene sine sikkert og med god kvalitet. Vi passer også på at kurs og sertifiseringer blir fornyet før de går ut.

Vi har jevnlige medarbeider- og utviklingssamtaler med alle våre medarbeidere. På denne måten fanger vi opp individuelle ønsker om utvikling og veien videre i karrieren.

Ren energi til alle

Nedig skal jobbe for pålitelig, bærekraftig og morderne  energistyring, produksjon og lagring til en overkommelig pris for alle.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Nedig skal skape en trygg arbeidsplass med god kvalitet i alle ledd. Fremme varig inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, og full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I Nedig tror vi at alle ulykker kan unngås, og vårt mål er null personskader og null arbeidsrelatert sykefravær. Vi jobber tett sammen med vår Bedriftshelsetjeneste for å sørge for at alle kommer hele og friske hjem fra arbeidsdagen. Les mer om vårt HMS-arbeid her. 

Vi jobber kontinuerlig for økt mangfold og likestilling i vår bedrift, og legger også vekt på dette i rekrutteringsprosessen.

I forbindelse med Åpenhetsloven forplikter vi oss til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede, samt gi interessenter informasjon om tiltak og funn.

Vi følger El & IT sin tariffavtale.

Industri, Innovasjon og Infrastruktur

Nedig skal bidra med å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Vi bygger ut ladeinfrastruktur til elbiler for private, sameier, borettslag og bedrifter, samt ladeinfrastruktur for busser og tungtransport i heile Agder.

Vi bygger ut fiber- og 5G-nett i Sør-Norge. Vi gjør også vedlikehold og reparasjoner.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Nedig skal sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Alle ansatte skal bli bevisste på sitt ansvar om å medvirke til  at avfall sorteres og behandles forsvarlig. Det skal bli lagt til rette for avfallssortering i alle ledd.

Vi har avfallssortering både på våre lokaler, men også på prosjekter og rutineoppdrag. Vi håndterer store mengder EE-avfall og spør kundene om vi skal sortere det for dem slik at vi sørger for at det blir sortert riktig.

Vi har kabelgjenvinning og har gjenbruk der det er mulig. Målet er å kutte forbruk med 55% innen 2030

Vi har som mål at 55 % av våre kjørte kilometer skal være av elbil i 2030. Resterende 45 % skal være av nyere dieselbiler med filter.

Vi tilbyr serviceavtaler til våre kunder slik at installert utstyr blir tatt godt vare på og kan vare lengre. Vi utfører også feilsøking og reparasjoner for å forlenge levetiden til anleggene. Vi har også periodisk vedlikehold av verktøy, maskiner og biler.