Vi jobber for driftssikkerhet og etterfølgelse av myndighetskrav

PROFFENES ELEKTRIKER - DRIFTSAVTALER

Driftsavtaler

Ved å inngå en bedriftsavtale med oss får du en fast samarbeidspartner som kjenner bygget og selskapets behov. Ved et langsiktig samarbeid får vi god oversikt over det elektriske anlegget, tidligere utført arbeid og fremtidige planer. Dette sparer dere for tid og penger.

Internkontrollavtale

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk.

Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg, eller elektrisk utstyr i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse. Det er viktig å huske på at dette også gjelder for sameier og borettslag.

Når det gjelder elsikkerhet handler internkontroll om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. Vi har kunnskapen som trengs for å kontrollere ditt elektriske anlegg for deg, samt rette eventuelle avvik som skulle oppstå.

Med en internkontrollavtale med oss kan du få egen profil i NORIK. Her får du en komplett oversikt over avvik på alle dine bygg, på ett sted.

Ved å bruke en aktør på elkontroller som er sertifisert på NEK 405, er man sikker på å få riktig kvalitet på kontrollen.

Vi er sertifisert i og utfører elkontroller iht.:

 • NEK 405-1 – Elektrotermografi
 • NEK 405-2 – Brannforebyggende elkontroll bolig
 • NEK 405-2-3 – Avhending Bolig
  • Ny standard fra høst 2023. Det skal utføres teknisk vurdering av tilstanden til elektrisk anlegg, ekominstallasjoner og tilknytta elektrisk utstyr i bolig, ved avhending.
 • NEK 405-3 – Elkontroll næring
 • NEK 405-3 tillegg B – Elkontroll i driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen

For å oppdage og få kontroll på varmeutvikling og mulig brannfare på et tidlig tidspunkt benytter vi termografering. En termografering utføres på ditt anlegg ved bruk av et termografikamera, altså et infrarødt varmesøkende kamera som fanger opp varmestråling. Vår erfarne, sertifiserte termografør finner da eventuelle uheldige varmeutviklinger og analyserer disse for å avdekke eventuelle farer for brannutvikling. Vi bistår med korrigerende tiltak slik at ditt anlegg igjen blir driftssikkert.

Det kan være lurt å inkludere termografi som en del av internkontrollen til bedriften. Ved å oppdage skadene tidlig er det ofte bare enkle grep som skal til for å sikre eiendom, mennesker og verdiobjekter. En termografering kan derfor være kostnadsbesparende og hjelper deg med å unngå driftsstans og farlige situasjoner.

På visse anlegg er det pålagt eller sterkt anbefalt å ha årskontroller.

Dette innebærer bl.a. følgende områder:

 • Brannvarslingssystemer
 • Nødlys
 • Offentlige ladeanlegg

En serviceavtale forlenger levetida, reduserer uforutsette utgifter, ivaretar sikkerheten og gir et mer driftssikkert produkt.

Følgende områder bør prioriteres når det kommer til serviceavtale:

 • Solceller
 • Ladeanlegg
 • Bygg og anlegg

Å ha en rammeavtale innebærer:

 • Du blir prioritert kunde ved akutte behov
 • Du får rimeligere pris på timer og materiell ved større oppdrag
 • Samarbeid med installatør som kjenner deg og dine bygg og anlegg

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Hans-Petter Vehus Knutsen, Nedig

Hans-Petter Vehus Knutsen

Prosjektleder Internkontroll
Telefon 48 31 80 48
E-post: hpvk@nedig.com

Ved å inngå en bedriftsavtale med oss får du en fast samarbeidspartner som kjenner bygget og selskapets behov.