PROFFENES ELEKTRIKER - ENERGI

Batteri

Vi leverer og installerer ulike batterisystemer tilpasset deres behov. Med hjelp av våre samarbeidspartnere kan vi levere systemer for:

Når man benytter batteriet til energilagring fungerer det som en ekstra strømkilde for bygget. Batterisystemet lagrer overskuddsenergi som er produsert av fornybare kilder, som solceller, og forsyner bygget med strøm når den fornybare produksjonen er lav eller ikke til stede, som om natten. På denne måten kan du selv få mer ut av din egen energiproduksjon.

Når man bruker batteri til å kutte effekttopper kalles det peak shaving. Dette gjøres ved at batteriet forsyner strøm når etterspørselen på strømnettet er høy. På denne måten kan unngå høye energipriser forårsaket av effekttopper.

Batterier kan settes opp som en nødstrømløsning. Det vil si at batterier forsyner med strøm om den ordinære strømtilkoblinga skulle feile. Nødstrømbatterier kan leveres med effekter og kapasitet etter behov.

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Håkon Juul Søvik, Nedig

Håkon Juul Søvik

Prosjektingeniør Solceller
Telefon: 90 61 22 29
E-post: hakon.juul.sovik@nedig.com
Benjamin Aanonsen, Nedig

Benjamin Aanonsen

Elektriker
Telefon: 99 20 60 65
E-post: ba@nedig.com