Sertifiseringer

OM NEDIG - sertifiseringer

Sertifiseringer og godkjenninger

Våre medarbeidere er vår største ressurs, og vi fortsetter å bygge kompetansen vår sammen. Vi har eksperter på mange ulike områder, noe som gjør at vi kan hjelpe kundene våre med et bredt spekter av utfordringer.

«Kunnskap og stolthet skal kjennetegne alt vi gjør»

Sertifiseringer

Nedig står oppført med disse områdene i Elvirksomhetsregisteret:

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektering av elektriske anlegg
 • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
 • Kontroll av andres elektriske anlegg
 • Reparasjon av elektrisk utstyr 

Anleggstyper:

 • Bygning – lavspenningsanlegg (dekker boliger, hytter o.l.)
 • Industri – lavspenningsanlegg
 • Sykehus – elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
 • Maskiner – elektriske anlegg
 • Eksplosjonsfarlige områder – elektriske anlegg
 • Forsyningsanlegg – lavspenning
 • Ledningsanlegg – lavspenning
 • Maritime elektriske lavspenningsanlegg

Utstyrstyper:

 • Elektrisk utstyr
 • EX-utstyr

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018

 • Ex 001 – Grunnmodul
 • Ex 003 – Installasjon av Ex-utstyr – basert på IEC 60079-14
 • Ex 004 – Vedlikehold av Ex-utstyr – basert på IEC 60079-17
 • Ex 006 – Test av Ex-installasjoner – basert på IEC 60079-14
 • Ex 007 – Visuell og nøye inspeksjon – basert på IEC 60079-17
 • Ex 008 – Detaljert inspeksjon – basert på IEC 60079-17
 • Ex 009 – Design av elektriske installasjoner – basert på IEC 60079-14
 • NEK 405-1 – Elektrotermografi
 • NEK 405-2 – Elkontroll Bolig
 • NEK 405-2-3 –
 • Ny standard fra høst 2023, oppstart desember 2023. Det skal utføres teknisk vurdering av tilstanden til elektrisk anlegg, ekominstallasjoner og tilknytta elektrisk utstyr i bolig, ved avhending.
 • NEK 405-3 – Elkontroll Næring
 • NEK 405-3 tillegg B – Elkontroll i driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen
 • Prosjektering av brannalarmanlegg – Tiltaksklasse 1, 2 og 3
 • Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg – Tiltaksklasse 1, 2 og 3
 • Prosjektering av ledesystem – Tiltaksklasse 1, 2 og 3
 • Utførelse av installasjon av ledesystem – Tiltaksklasse 1, 2 og 3

     

Vår målsetning er å utføre arbeid som våre kunder ønsker, forventer og krever av oss.