TELEKOM

Dataspredenett

Vi tilbyr:

  • Prosjektering
  • Nyetablering
  • Feilsøking
  • Oppgradering
  • Omlegging

Det vi kaller spredenett er et strukturert kablingssystem som transporterer alle tele- og datasignaler rundt inne i bygningen. Det er typisk lagt opp punkter til f.eks. hver arbeidsstasjon i et kontorbygg. For å oppnå et stabilt spredenett må alle nettverkskomponentene samhandle, og det er viktig at selve installasjonen utføres etter strengt definerte standarder. 

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med sikkerheten på ditt bygg

Joachim Jacobsen, Nedig

Joachim Jacobsen

Avdelingsleder Telekom
Telefon: 90 76 01 81
E-post: joachim.jacobsen@nedig.com
Matz Roald Liane, Nedig

Matz Roald Liane

Prosjektleder Telekom
Telefon: 90 04 92 41
E-post: matz.roald.liane@nedig.com
Rune Midttun, Nedig

Rune Midttun

Prosjektleder Telekom
Telefon: 48 25 52 52
E-post: rune.henriksen.midttun@nedig.com