PROFFENES ELEKTRIKER - ELEKTRO

Totalleverandør

Vi utfører små og store prosjekter fra a til å. I et byggeprosjekt er det mange valg som skal tas og mye å holde styr på. Ved å involvere Nedig i en tidlig fase av prosjektet vil vi bidra med vår erfaring og kompetanse for å at kunden skal få det beste resultatet, både med tanke på framdrift, økonomi, sikkerhet og tekniske løsninger. Vi følger kunden gjennom hele prosjektet og gjennom byggets levetid. Med et kontaktpunkt som kjenner byggets elektriske anlegg sparer kunden tid og penger.

Ved utførelse av elektroinstallasjoner stilles det strenge krav til sertifisering av personell. Hvilke typer elektriske arbeider en bedrift kan utføre er registrert i Elvirksomhetsregisteret.  Nedig står oppført med disse områdene:

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektering av elektriske anlegg
 • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
 • Kontroll av andres elektriske anlegg
 • Reparasjon av elektrisk utstyr

Anleggstyper:

 • Bygning – lavspenningsanlegg (dekker boliger, hytter o.l.)
 • Industri – lavspenningsanlegg
 • Sykehus – elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
 • Maskiner – elektriske anlegg
 • Eksplosjonsfarlige områder – elektriske anlegg
 • Forsyningsanlegg – lavspenning
 • Ledningsanlegg – lavspenning
 • Maritime elektriske lavspenningsanlegg

Utstyrstyper:

 • Elektrisk utstyr
 • EX-utstyr

Hvilke sertifiseringer vi har, er listet opp her.

Vi leverer komplette løsninger fra rådgiving til installasjon, vedlikehold og serviceavtaler. Vi har gode innkjøpsavtaler gjennom elektrikerkjeden El-Proffen som kommer våre kunder til gode. Vi har fem års reklamasjonsrett på leverte produkter og tjenester. Å ha én leverandør å forholde seg til på både produkter og tjenester er en stor fordel for deg som kunde om noe skulle oppstå seinere.

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Andreas Lundvall

Avdelingsleder Elektro
Telefon: 99 20 60 58
E-post: andreas.lundvall@nedig.com
Richard Olsen, Nedig

Richard Olsen

Saksbehandler Elektro
Telefon: 99 20 60 50
E-post: richard.olsen@nedig.com

Torstein Nygård

Saksbehandler Elektro
Telefon: 98 23 51 02
E-post: torstein.nygard@nedig.com

Tuan Nguyen

Prosjektleder/Saksbehandler Elektro
Telefon: 91 71 93 51
E-post: tuan.nguyen@nedig.com
Tor Håkon Jensen, Nedig

Thor Håkon Jensen

Prosjektleder/Saksbehandler Elektro
Telefon: 99 20 60 64
E-post: thor.hakon.jensen@nedig.com