TELEKOM

Alarm og sikkerhet

Å investere i sikkerhet er en investering i liv, miljø og materielle verdier. Vi i Nedig har leverandører som er ledende innen sikkerhetsutstyr, og tilbyr markedets beste løsninger. Det stilles strenge krav til brann- og nødlysanlegg både i nybygg og i rehabilitering. I en nødsituasjon skal alle enkelt kunne finne veien ut, og et forskriftsmessig anlegg har betydning for rømningstiden.

Som eier eller forvalter av et bygg er du ansvarlig for brannsikkerheten. Det er mange lovverk og forskrifter man må følge, og dette kan derfor virke utfordrende for en som ikke er faglært. Nedig er en sertifisert aktør som gjerne hjelper deg med å prosjektere, installere, drifte og vedlikeholde ditt sikkerhetssystem.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med sikkerheten på ditt bygg.

Vi tilbyr

Man kan ha flere typer alarmer. I tillegg til brannalarm som er lovpålagt, er de vanligste tilleggene innbruddsalarm og vannlekkasjealarm.

Innbruddsalarm integreres gjerne med adgangskontrollen og eventuelt porttelefonen på bygget.

Nedig hjelper dere med å sette opp et fullverdig alarmanlegg som er tilpasset deres behov.

Brannalarmanlegg er lovpålagte installasjoner på definerte bygningskategorier der røykvarslere ikke er tilstrekkelige. Anlegget skal gi tidlig deteksjon og varsling, og bidra til effektiv evakuering av bygninger.

Nedig prosjekterer, installerer, drifter og vedlikeholder brannalarmanlegg i henhold til kravene i lover og forskrifter. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for prosjektering og installasjon av brannalarmanlegg og ledesystem.

Vi gjennomfører årlig kontroll på alle system iht. internkontrollforskriften. Ved å inngå en vedlikeholdsavtale med oss er du sikker på at alarmanlegget ditt blir tatt vare på av folk med rett ekspertise.

Se mer om Internkontroll her.

Et nødlysanlegg består av markeringslys som skal vise vei til nødutgangene, og ledelys som belyser rømningsveier.

Nødlysanlegg kan enten leveres som desentraliserte eller sentraliserte anlegg. Et desentralisert anlegg er enklere å installere, men krever mer vedlikehold da det er batteri i hver enkelt nødlysarmatur. Et sentralisert anlegg vil være noe dyrere å installere, men har lavere vedlikeholdskostnad fordi batteri er plassert på ett sted i bygget.

Nedig prosjekterer, installerer, drifter og vedlikeholder nødlysanlegg i henhold til kravene i lover og forskrifter. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for prosjektering og installasjon av brannalarmanlegg og ledesystem.

Vi gjennomfører også årlig kontroll av anlegget i forbindelse med internkontroll.

Se mer om Internkontroll her.

Kameraovervåkning eller ITV blir stadig mer utbredt og benyttes på mange ulike områder som kiosker, butikker, lager, fabrikker, parkeringsanlegg, hytter eller hus. Det er en rimelig måte å overvåke store arealer med lite bemanning. Kameraovervåkning virker avskrekkende på ubudne gjester.

Overvåkningskamera kan man også koble til styringssystemet i bygget slik at man har alt på et sted.

Adgangskontrollanlegg er viktige sikkerhetsinstallasjoner som bidrar til å sikre liv og verdier. Det hindrer ubudne gjester. Adgangskontrollen innpasses ofte med et innbruddsalarmsystem og kan integreres med en porttelefonløsning på bygget.

Det er viktig at adgangskontrollanlegget samkjøres mot brann/rømning, universell utforming, brannalarm og lås/beslag. Denne koordineringen gjør Nedig for deg, slik at det blir et sømløst sluttprodukt.

Nedig leverer, installerer og vedlikeholder porttelefonløsninger både med og uten videooverføring. Dette kan også innpasses med adgangskontrollen og innbruddsalarmanlegget på bygget. Med porttelefon kan du fjernåpne for gjester, håndverkere og leveringer hvor enn du er.

Porttelefon eller callinganlegg er veldig praktisk i borettslag og sameier. I store borettslag med mye trafikk i dørene kan det være en god ekstra sikkerhet å ha videooverføring slik at du er sikker på at personen som ringer deg opp er den de sier de er.  Videooverføringa ser beboeren på en skjerm på sin sentral i leiligheten sin, og her har man også mulighet til å kommunisere med hverandre.

Nedig hjelper bedrifter, sameier, borettslag og andre med å tilpasse en løsning på et system dere har behov for.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med sikkerheten på ditt bygg

Jens Frode Nokevje, Nedig

Jens Frode Nokevje

Prosjektingeniør
Telefon: 90 96 43 45
E-post: jens.frode.nokevje@nedig.com
Joachim Jacobsen, Nedig

Joachim Jacobsen

Avdelingsleder Telekom
Telefon: 90 76 01 81
E-post: joachim.jacobsen@nedig.com