Nedig er ISO-sertifisert

Vi er ISO-sertifisert innen kvalitet, arbeidsmiljø og miljø.

ISO-sertifisering innebærer at alle våre avdelinger må imøtekomme strenge krav til forsvarlig og effektiv drift. Dette kommer oss, våre kunder og oppdragsgivere til gode.

Nedig er etter omfattende ISO-revisjon våren 2022, blitt ISO-sertifisert både på kvalitet (ISO 9001:2015), miljø (ISO 14001:2015) og arbeidsmiljø (ISO 45001:2018). ISO står for den Internasjonale Standardisering-Organisasjonen (Engelsk: International Standardization Organization) og er en verdensomfattende sammenslutning av nasjonale standardiseringsorganer, som utarbeider og publiserer internasjonale standarder. ISO-sertifisering er et bevis på at vi som bedrift oppfyller standardenes krav, og dokumenterer at Nedig driver med kontinuerlig forbedringsarbeid. Styringssystemene reduserer variasjon, og sikrer den beste kvaliteten og systematikken gjennom heile bedriften.

Det viktigste prinsippet for kvalitetsstyring er kundefokus. ISO 9001-standarden handler om løpende forbedring og kundetilfredshet, og gir trygghet til både oss og kundene våre. En sertifisering etter denne standarden gjør det enklere å identifisere feil før de oppstår og hindre at de gjentar seg.

Miljøledelse brukes for å regulere virksomhetens innvirkning på det ytre miljøet. ISO 14001 innebærer at vi formulerer en miljøpolitikk og miljømål. Vi må også forstå og proaktivt indentifisere miljøaspektene til våre aktiviteter, produkter og tjenester, og den tilknyttede miljøpåvirkninga.

ISO 45001 ledelsessystemer for arbeidsmiljø, er verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Hensikten med sertifisering etter denne standarden er å øke sikkerheten og redusere yrkesrelaterte sykdommer, og at vi i Nedig kan forbedre og trygge vårt arbeidsmiljø.

Vi har denne våren gått gjennom en stor omorganisering av våre prosedyrer, rutiner, policyer, strategier og mål for å arbeide mot disse sertifiseringene. Vi er stolte av at vi nå har kommet i mål, og mottatt sertifikat på at våre ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø er av høy standard. Alt vi gjør for å forbedre oss gjøres for å kunne tilby tjenester av topp kvalitet til kunder og oppdragsgivere, og for å passe på våre ansatte og miljøet. 

Del dette innlegget:

Andre innlegg