PROFFENES ELEKTRIKER - ENERGI

Termografering

For å oppdage og få kontroll på varmeutvikling og mulig brannfare på et tidlig tidspunkt benytter vi termografering. En termografering utføres på ditt anlegg ved bruk av et termografikamera, altså et infrarødt varmesøkende kamera som fanger opp varmestråling. Vår erfarne, sertifiserte termografør finner da eventuelle uheldige varmeutviklinger og analyserer disse for å avdekke eventuelle farer for brannutvikling. Vi bistår med korrigerende tiltak slik at ditt anlegg igjen blir driftssikkert.

Det kan være lurt å inkludere termografi som en del av internkontrollen til bedriften. Ved å oppdage skadene tidlig er det ofte bare enkle grep som skal til for å sikre eiendom, mennesker og verdiobjekter. En termografering kan derfor være kostnadsbesparende og hjelper deg med å unngå driftsstans og farlige situasjoner.

Når det gjelder elsikkerhet handler internkontroll om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

Se mer om internkontroll her.

IMG_5854-2 (1)

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Thor Håkon Jensen

Prosjektleder/Saksbehandler Elektro
Telefon 99 20 60 64
E-post: thor.hakon.jensen@nedig.com

Dagmar Wetaas

Avdelingsleder Energi
Telefon 99 39 21 58
E-post: dagmar.wetaas@nedig.com

Bjørn Jensen

Daglig leder / Installatør
Telefon 98 23 51 01
E-post: bjorn.jensen@nedig.com