Vi tar personvern på alvor

Sommeren 2018 kom det nye regler for personvern i Norge. EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) ble en del av norsk lov. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Vi har derfor i samarbeid med Serit gjennomført et GDPR-prosjekt. I prosjektet har vi kartlagt våre systemer og rutiner knyttet til håndtering av personopplysninger for å sikre at disse er GDPR-kompatible.