Nedig gjør det mulig for flere å ta steget mot mer miljøvennlige boliger

ENOVA-prosjektet: SMART-EL

Innovative løsninger i energitjenestemarkedet for bygg

Det siste året har Nedig jobbet med et prosjekt som har som mål å utvikle en fremtidsrettet samarbeids- og forretningsmodell for «Energistyringssystem av bolig» der kundene kan bestille ett stykk anlegg for produksjon, lagring og energistyring av en bolig. 

SMART-EL, et innovativt forretningskonsept

SMART-EL er en ide til et innovativt forretningskonsept rettet mot å utløse energi- og klimaeffektive investeringer i boliger. Vi har fått midler fra ENOVA til å utrede dette før en markedsintroduksjon. 

SMART-EL gir effektiv sparing av strøm ved styring av forbruket og ved bruk av egenprodusert energi. 

Produktet vil være av stor interesse for boligeiere som ønsker å redusere strømforbruket, og dermed også strømkostnadene. Produktet vil også kunne ivareta kundens behov for å styre/flytte laster ift. strømnettets variable priser i løpet av et døgn. 

Trenden i samfunnet er høyt søkelys på bærekraft, noe SMART-EL vil ivareta. 

SMART-EL vil ta innovative digitalløsninger i bruk, benytte gode finansieringsmuligheter og møte et stadig økende klimafokus.

Konseptet består av; solcellepanel/soltaksten, sensorer tilknyttet styringssystem, batteri og effektiv installasjon av alle elementene.  

 

Forklaringsmodell av SMART-EL konseptet

Med SMART-EL får kunden et kontaktpunkt å forholde seg til gjennom hele prosessen

Nedig står som prosjektleder og skreddersyr et komplett system tilpasset kundens ønsker og behov i samarbeid med de kompetente samarbeidspartnerne. Garantier for hele anlegget administreres også gjennom Nedig. Dette er et teknisk og avansert system med flere komponenter. Det å ha en teknisk entreprenør som gjennomfører prosjektet fra start til slutt vil derfor være en stor fordel for kunden. 

Soltakstein fra Skarpnes
Sentral for energistyring i boligen

Pilotprosjektet vårt ferdigstilles i disse dager på Taubaneveien i Arendal

Pilotprosjektet i Taubaneveien har allerede vekket interesse hos naboene. Huset fra 1990 har blitt forvandla til et smart hus nesten uten at det synes. Skarpnes sine soltakstein blander seg pent inn med resten av taksteinene, og gir et elegant uttrykk. Batteripakka, som består av brukte Nissan Leaf batterier, er plassert i garasjen. Gjenbruk av brukte bilbatterier gir også et godt miljøbidrag. 

6000Wp er installert på taket noe som utgjør ca. 6000kWh i året. Dette vil dekke ca. 25% av årlig strømforbruk til boligen. 

90-tallshuset i Taubaneveien er forvandlet til et smart hus nesten uten at det synes

Gjennom samarbeid som dette, vil kunden få et skreddersydd anlegg uten å måtte sette seg inn i alt på egen hånd, slik det har vært til nå

Dette vil gjøre det mulig for flere å ta steget mot mer miljøvennlige boliger. Vi har samla aktører som har erfaring og er gode på hvert sitt felt, slik at det er sikkerhet i hvert ledd.

Vi er stolte av å være med på utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn, og sammen kan vi gjøre det lettere tilgjengelig for kunden. Vi gleder oss til å ta dette prosjektet ut i markedet!