I4Helse – storutbygging på UiA

J.B. Ugland står for nok en storutbygging på Universitet i Agder, Grimstad, I4Helse. J.B. Ugland Entreprenør gjennomfører prosjektet i totalentreprise, NEDIG og Bravida samarbeider om elektroinstallasjonene.

I4Helse skal være en nasjonal arena for innovasjon innenfor helse og omsorg hvor velferdsteknologi og helseløsninger utvikles effektivt sammen med eksperter på teknologi, helsefag, tjenestedesign og brukervennlighet. Helseløsninger utviklet, utprøvd og sertifisert på I4Helse er løsninger som brukere, pårørende og helsepersonell kan stole på.

Målet er å skape et miljø hvor offentlige og private virksomheter, forskere og brukere sammen skaper nye, innovative og fremtidsrettede løsninger med en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Tekst og bilde hentet fra JBU.