Sam Eyde VGS byggetrinn 2

Aust-Agder fylkeskommune bygger tilbygg med verkstedlokaler og undervisningslokaler på Sam Eyde videregående skole.

NEDIG leverer elektroinstallasjonene.